ความเคลื่อนไหว
สนช.เยี่ยม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

สนช.เยี่ยม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

เมื่อวันที่5 กันยายน 2560.คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี.รองประธานคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการการสังคมเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ศึกษาดูงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ต้นแบบ ธนาคารความดีโรงเรียนต้นแบบ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

โดยมีนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รองผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับ. พร้อมบรรยายให้คณะ สนช.ได้รับทราบถึงวิธีปฎิบัติ แนวทางการบริหารจัดการ..โครงการต่างๆ ของนักศึกษาเองและของวิทยาลัยที่ได้ปฎิบัติ ทั้งการเรียนการสอน.ในปัจจุบัน.

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

12 − 7 =