ความเคลื่อนไหว
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

10298912_954276261282215_4560864865981492537_n 11013148_954271397949368_344299939370981242_n 11064723_954277097948798_431228039434191383_n 11064723_954277097948798_431228039434191388_n 11232905_954271241282717_6853466387169969852_n 11401439_954271931282648_5557544980993930547_n 11424449_954276397948868_3920954796166966972_n 11537812_954272504615924_7328396296557222888_n 11666316_954272584615916_2726935216558794030_n 1514951_954271541282687_2085609755866024115_n

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จัดให้มีการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ให้กับครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่าย และนางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กล่าวรายงาน สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสังกัดสพป.สมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 20 คน และสพป.สมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 20 คน หลักสูตร 2 วัน ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย. โดยมีนางวิภานันท์ บุญขจาย ครูร.ร.วัดทุ่งสีหลง สพป.นครปฐม เขต 1 นายอภิวัฒน์ ตันนันตา ครูร.ร.บ้านดอนจัน สพป.สมุทรสงคราม น.ส.นงลักษณ์ แพรศิลป์ ครูร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม.2 ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งครูที่เข้าอบรมจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปจัดการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางความคิด การอบรมแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ โดยฐานการเรียนรู้ที่ 1 ภาวะโลกร้อน/ไขปริศนานกฟินซ์ ฐานการเรียนรู้ที่ 2 กำเนิดดวงจันทร์ /น้ำขึ้นน้ำลง และฐานการเรียนรู้ที่ 3 ทำไมจม ทำไมลอย/ปริมาตรหายไปไหน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

61 − 58 =