ความเคลื่อนไหว
สพร. 1 สป. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้มีรายได้น้อย

สพร. 1 สป. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้มีรายได้น้อย

ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 61 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ นำโดย
นายชัย มีเดชา ผอ.สพร. 1 สป. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้มีรายได้น้อย
ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยมีหัวหน้า/ผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมบรรยายภารกิจในการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้แก่ วิทยากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมของหน่วยงาน และอาสาสมัครแรงงาน เพื่อสร้างเข้าใจขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน สามารถนำไปปฏิบัติงานพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในทิศทางเดียวกัน
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สพร. 1 สป.

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 1 = 7