ความเคลื่อนไหว
สพร. 1 สป.  มอบเช็คเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

สพร. 1 สป. มอบเช็คเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 61 นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ประธานพิธีมอบเช็คเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ผู้บริหารสถานประกอบกิจการ/ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบฯ จำนวน 16 แห่ง รวมมูลค่า 303,400 บาท ดังนี้
1. เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมีผู้ผ่านการ
ทดสอบในปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ 100 คน จำนวน 2 แห่ง
1.1 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สาขา บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 1,008 คน จำนวนเงิน 100,000 บาท
1.2 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมีผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 189 คน จำนวนเงิน 20,000 บาท
2. เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานเกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมดในปีที่ผ่านมา จำนวน 13 แห่ง
2.1 บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด จำนวน 50 คน จำนวนเงิน 10,000 บาท
2.2 บริษัท เอนไก ไทย จำกัด จำนวน 339 คน จำนวนเงิน 67,800 บาท
2.3 บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด จำนวน 101 คน จำนวนเงิน 20,200 บาท
2.4 บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด จำนวน 61 คน จำนวนเงิน 12,200 บาท
2.5 บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 34 คน จำนวนเงิน 6,800 บาท
2.6 บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด จำนวน 8 คน จำนวนเงิน 1,600 บาท
2.7 บริษัท โคคูโย – ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 119 คน จำนวนเงิน 23,800 บาท
2.8 บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 17 คน จำนวนเงิน 3,400 บาท
2.9 บริษัท ยามาโตะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 24 คน จำนวนเงิน 4,800 บาท
2.10 บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) จำนวน 47 คน จำนวนเงิน 9,400 บาท
2.11 บริษัท ไทยนิสชินเซฟุง จำกัด จำนวน 42 คน จำนวนเงิน 8,400 บาท
2.12 บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 12 คน จำนวนเงิน 2,400 บาท
2.13 บริษัท สยามชิตะ จำกัด จำนวน 44 คน จำนวน 8,800 บาท
3. เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนผู้ประกอบกิจการที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการทดสอบและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และได้จ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 180 วัน จำนวน 1 แห่ง คือ บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด จำนวน 4 คน จำนวนเงิน 4,000 บาท

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

84 − 79 =