ความเคลื่อนไหว
สพร. 1 สป. และ AHRDA ต้อนรับ ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

สพร. 1 สป. และ AHRDA ต้อนรับ ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

เยี่ยมชมและหารือการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี รองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0

นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ พร้อมด้วยนายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และคณะร่วมให้การต้อนรับ 1) Mr. Jordi Prat Tuca, ILO Project Officer 2) Ms. Akiko Sakamoto, ILO Project Officer และ 3) Ms. Wilawan Wiseschinda, Project Assistant ในโอกาส
เยี่ยมชมการฝึกอบรมและหารือหลักสูตรรวมทั้งแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีให้มีความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 ใน 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 2.กลุ่มเยาวชน หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ณ อาคารอำนวยการ สพร. 1 สป.

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

73 − 69 =