ความเคลื่อนไหว
สมาคมการประมงสมุทรปราการ

สมาคมการประมงสมุทรปราการ

จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.60 ที่บริเวณหน้าที่ทำการสมาคมการประมงสมุทรปราการ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมาคมการประมงสมุทรปราการ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และนายพิชัย แซ่ซิ้ม นายกสมาคมการประมงสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดพิธี พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตลอดจนสมาชิกสมาคมการประมงสมุทรปราการ และพ่อค้าประชาชน เข้าร่วมพิธี
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2423 ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอใน พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาโหมด ทรงสำเร็จ การศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรในราชนาวีอังกฤษ ได้เสด็จกลับเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือในปีพุทธศักราช 2443 รับพระราชทานยศเป็น “นายเรือโท ผู้บังคับการ” ในตำแหน่งนายธงผู้บัญชาการ กรมทหารเรือ ได้ทรงปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้ทหารเรือไทย มีความรู้ความชำนาญ สามารถเป็นครูและเป็นผู้บังคับบัญชาได้โดยไม่ต้องพึ่งพาชาวต่างประเทศ ในปีต่อมาทรงมีพระดำริในการจัดตั้งโรงเรียนนายช่างกล เพื่อรับผิดชอบเครื่องจักรในเรือและในโรงงานบนบก แทนชาวต่างประเทศที่จ้างไว้ ต่อเรือ และหน่วยกำลังรบต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้รับการยกย่องจากเหล่าทหารเรือให้เป็นองค์พระบิดาของทหารเรือไทย
ทางด้านนายพิชัย แซ่ซิ้ม นายกสมาคมการประมงสมุทรปราการ ได้กล่าว

วันที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2529 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ของพระองค์ท่าน สมาคมการประมงสมุทรปราการ จึงได้จัดสร้างและอัญเชิญพระรูปของพระองค์ท่านมาประดิษฐาน ณ พระอนุสาวรีย์ด้านหน้าสำนักงานสมาคมการประมงสมุทรปราการ เพื่อให้ชาวประมงและประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชา อีกทั้ง สมาคมฯ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทุกวันที่ 19 ธันวาคม เป็นประจำทุกปี จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 31 แล้ว โดยบรรยากาศภายในงานมีเจ้าของบริษัท ห้างร้าน ตัวแทนสถานประกอบการ ได้มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน การสอน ให้กับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนที่อยู่โดยรอบสำนักงานสมาคมการประมงสมุทรปราการ ตลอดจนนำอาหาร เครื่องดื่มมาเปิดเป็นโรงทาน ให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานกัน อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 2 = 3