ความเคลื่อนไหว
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0 Picture 021 01 544343 544344 544345 544346 544347 544348 Picture 022 Picture 069

สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2558
เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 27 ก.ย.58 ที่สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดงานแถลงข่าวกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, นายจิริดำรง พึ่งสุนทร อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ และนาวาตรี มานพ เลาหบุตร หัวหน้าหมวดวิชาทัศนและพละศึกษา โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ร่วมการแถลงข่าว พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวกันเป็นจำนวนมาก
สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2558 เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกีฬาพื้นบ้านในอดีต เป็นกีฬาดั้งเดิมที่เล่นกันเฉพาะท้องถิ่น มีรูปแบบการเล่นที่เรียบง่ายตามแบบวิถีของคนในสังคมนั้นๆ และเป็นวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า โดยกีฬาพื้นบ้านจะช่วยส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของคนในท้องถิ่นและความเข้าใจอันดีต่อกันอย่างแท้จริง นอกจากนี้ทุกเพศทุกวัยยังสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะ รวมทั้งยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานกีฬาพื้นบ้านให้คงอยู่และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
โดยการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2558 นี้ แบ่งเป็น 12 ชนิดกีฬา ได้แก่ชักเย่อ, วิ่งกระสอบ 50เมตร และ 100 เมตร, วิ่งผลัดกระสอบ 8X50 เมตร และ 4X100 เมตร, วิ่งสามขา, วิ่งห้าขา, วิ่งสิบเอ็ดขา, วิ่งผลัดลูกโป่ง, วิ่งตะขาบ, วิ่งเปี้ยวแตงโม, ปิดตาตีปี๊บ, สกีบก และหมากรุกไทย ส่วนประเภทที่จัดการแข่งขันจะมีตั้งแต่อายุไม่เกิน 15 ปี, อายุไม่เกิน 18 ปี, ประชาชนทั่วไป และรุ่นอาวุโส อายุ 40 ปี ขึ้นไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 2 = 1