ความเคลื่อนไหว
สมาคมกีฬาฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สมาคมกีฬาฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560


ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยมี นายวรพร อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหน่วยงานองค์กรกีฬาและสมาชิกกลุ่มชมรมกีฬาต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ ที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

5 + 4 =