ความเคลื่อนไหว
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ อบจ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรม “ สมุทรปราการ คาร์ฟรีเดย์ 2015 ”

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ อบจ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรม “ สมุทรปราการ คาร์ฟรีเดย์ 2015 ”


14426 14427 14428 14435 Picture 041 Picture 044 Picture 050 Picture 051

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ อบจ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรม “ สมุทรปราการ คาร์ฟรีเดย์ 2015 ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหามลพิษทางอากาศจาจยานพาหนะในพื้นที่สมุทรปราการ โดยส่งเสริมให้คนในจังหวัดสมุทรปราการหันมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 20 ก.ย.58 ที่ลานเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ สมุทรปราการ คาร์ฟรีเดย์ 2015” ปั่นจักรยานลดโลกร้อน ” โดยมีนายพูลผล อัสวเหม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการได้กล่าวรายงาน ถึงการจัดกิจกรรม “ สมุทรปราการ คาร์ฟรีเดย์ 2015” ขึ้น ในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมเพื่อรณรงค์ลดใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล และหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งบัดนี้ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว
ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและต้องการกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการได้ตระหนักถึงปัญหาจากการใช้รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นมลพิษ หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆและหันมาใช้ยานพาหนะทางเลือกอย่างเช่นจักรยาน เพราะนอกจากจะช่วยลดมลพิษภาวะทางอากาศแล้ว ยังส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย ทำให้ร่างการแข็งแ รงสมบูรณ์อีกด้วย
โดยบรรยากาศในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน องค์กรต่างๆ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพ่อค้าประชาชน แลกลุ่มชมรมจักรยานในพื้นที่อำเภอเมือง และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ กว่า 30 กลุ่ม ที่สนใจนำจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม “ สมุทรปราการ คาร์ฟรีเดย์ 2015 ปั่นจักรยานลดโลกร้อน ” ในครั้งนี้กว่า 600 คัน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 1 = 4