ความเคลื่อนไหว
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ  จัดกิจกรรม”เอ็กเซอร์ไซส์เพิ่มสปิริต คืนชีวิตให้ป่าชายเลน ครั้งที่ 3 ตอน “Serve To Conserve ”300 คน 300 กล้า ร่วมพิทักษ์ป่าชายเลน

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม”เอ็กเซอร์ไซส์เพิ่มสปิริต คืนชีวิตให้ป่าชายเลน ครั้งที่ 3 ตอน “Serve To Conserve ”300 คน 300 กล้า ร่วมพิทักษ์ป่าชายเลน


00 02 04 4 05 06 6 7 8 9 10

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม”เอ็กเซอร์ไซส์เพิ่มสปิริต คืนชีวิตให้ป่าชายเลน ครั้งที่ 3 ตอน “Serve To Conserve ”300 คน 300 กล้า ร่วมพิทักษ์ป่าชายเลน

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 30 ก.ย.2558 ที่ ฐานทัพเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ นายจิริดำรงค์ พึ่งสุนทร เลขานุการ นายพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม”เอ็กเซอร์ไซส์เพิ่มสปิริต คืนชีวิตให้ป่าชายเลน ครั้งที่ 3 ตอน “Serve To Conserve ”ร่วมพิทักษ์ป่าชายเลน โดยมีเจ้าหน้าที่จากฐานทัพเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนป้อมประจุลจอมเกล้า และโรงเรียนวัดคู้นอก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 300 คน
สำหรับการจัดกิจกรรม”เอ็กเซอร์ไซส์เพิ่มสปิริต คืนชีวิตให้ป่าชายเลน ครั้งที่ 3 ตอน “Serve To Conserve ”300 คน 300 กล้า เป็นกิจกรรมภายใต้ชื่อ สวัสดีปีสุขภาพ ชมธรรมชาติกับสมุทรปราการ ปี 3 โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนโดยโดยเฉพาะ เด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ให้มีการเห็นคุณค่าของธรรมชาติที่มีอยู่ในจังหวัดของตนเองปลูกฝังให้รักธรรมชาติ อนุรักษ์ป่าไม้ สงเสริมการมีสุขภาพที่ดี ในสิ่งแวดลอมที่ดี และได้รักษาแหล่งท่องเที่ยวนี้ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับกับบรรยากาศความเป็นธรรมชาติของจังหวัดสมุทรปราการ สืบไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 83 = 86