ความเคลื่อนไหว
สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานรดน้ำพรขอพรนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558

สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานรดน้ำพรขอพรนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558


53568

สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานรดน้ำพรขอพรนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558

ที่สำนักงานสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรนายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งผู้สื่อข่าวอาวุโสในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเริ่มพิธีด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูปภายในสมาคม ซึ่งคณะกรรมการและสมาชิกได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2558 หลังจากนั้นนางจิตลดา สิทธิเลิศจรรยา เลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคม เข้ารดน้ำขอพรนายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ และผู้สื่อข่าวอาวุโสในจังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2558 เพื่อขอพร และแสดงความกตัญญูกตเวที รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส ในวงการสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 85 = 88