ความเคลื่อนไหว
สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ และสมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดสมุทรปราการ

สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ และสมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดสมุทรปราการ


ร่วมมอบดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดี ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่
เมื่อวันที่ 5 ต.ค.60 ที่ห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ภายในศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ และนางจิตลดา สิทธิเลิศจรรยา นายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดสมุทรปราการ เข้าพบนายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ท่านใหม่ เพื่อมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี และร่วมต้อนรับที่ท่านได้มีโอกาสมารับตำแหน่งในจังหวัดสมุทรปราการ โดยนายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าว ด้วยเนื้อแท้ของความบริสุทธิ์ใจ ทุกคนก็อยู่บนพื้นฐานของความจริงใจต่อกัน และที่สำคัญก็คือหลายๆ ภาคส่วน โดยเฉพาะที่จังหวัดสมุทรปราการเองก็มี ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมถึงพี่น้องสื่อมวลชน และภาครัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เราจะเป็นทีมเดียวกันที่จะขับเคลื่อน ภายใต้การนำของนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
จากนั้นทางคณะฯ ได้เข้าพบนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ท่านใหม่ เพื่อมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี และร่วมต้อนรับ ที่ท่านได้มีโอกาสมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ว่าราชการฯ ทั้งสองท่าน ได้ให้ความเป็นกันเองกับทางคณะฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งได้ฝากให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ให้ประชาชนได้รับทราบ ด้วยนอกจากนี้ ยังมีคณะผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ,สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้ามอบช่อดอกไม้ ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งสองท่าน เพื่อร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสมารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 + 8 =