ความเคลื่อนไหว
สมุทรปราการมอบ “บ้านต้นแบบรวมใจ” ให้คุณยายอายุ 114 ปี

สมุทรปราการมอบ “บ้านต้นแบบรวมใจ” ให้คุณยายอายุ 114 ปี

110859-02 110859-03 110859-04 110859-05

วันที่ 11 ส.ค.59 จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำโครงการ “บ้านต้นแบบรวมใจ” ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่คุณยายอายุ 114 ปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559
นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานส่งมอบโครงการ “บ้านต้นแบบรวมใจ” พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินสงเคราะห์ ให้แก่ คุณยายถนอม ทุยเจริญ อายุ 114 ปี ซึ่งพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 961 หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้สำหรับยังชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน
สืบเนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ ได้สำรวจข้อมูลของผู้สูงอายุในจังหวัด โดยพบว่าคุณยายถนอม เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ และจากการสำรวจสภาพบ้านพักอาศัย พบว่ามีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ไม่เหมาะให้ผู้สูงอายุพักอาศัย ทางจังหวัดสมุทรปราการ จึงเห็นสมควรปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของคุณยายถนอม ให้มีสภาพดีขึ้น โดยได้ร่วมหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันบริจาคสมทบทุนจัดทำโครงการ “บ้านต้นแบบรวมใจ” ขึ้นเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของคุณยายถนอม โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้กระทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 /

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

44 + = 50