ความเคลื่อนไหว

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ

de2df791682f079f8397226a3ff38bc7_L

 

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปน็ ประธานในพิธี เปิดอาคารทที่ ทำการสถานีตำรวจภูธรบางพลี

โดยมี นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ นายชนาธิปเหมือนพะวงศ ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ.ภักดีศรีชุมพล รอง ผอ.กอรมน. พ.ต.อ.สมชัยอินตาพวง รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการพ.ต.อ.กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ ผกก.สภ.บางพลี นายวิวัฒน์ ฉันทนานุรักษ์ นายอำเภอบางพลี ให้การต้อนรับ

 

สถานีตำรวจภูธรบางพลีตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2456 อยู่ที่ปากคลองบางพลี หมู่ที่ 10ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี ต่อมาได้ พ.ศ.2476 ได้ย้ายไปตั้งที่หลังโรงพยาบาลบางพลี ต้งั อย่ปู ระมาณ 8ปีจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ว่าการอำเภอบางพลี เมื่อปี พ.ศ.2484 ต่อมาในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2549 สถานีตำรวจภูธรบางพลีได้ย้ายที่ทำการมายัง เลขที่ 99/99 หมู่ 13ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี และมีการแบ่งเทวะ หลังจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายให้จัดตั้งสถานีตำรวจรับผิดชอบในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเฉพาะ จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เพิ่มขึ้นดังนี้ สถานีตำรวจภูธรบางพลี เปลี่ยนแปลงเป็นชื่อ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สถานีตำรวจภธู รราชาเทวะ เปลยี่ นแปลงชื่อ เป็นสถานีตำรวจภธู รบางพลี ส่วนสถานีตำรวจที่ตั้งภายในสนามบนิ สุวรรณภูมเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และใช้อาคารที่ทำการเดิมของสถานีตำรวจภูธรราชาเทวะดังนั้นจึงทำให้สถานีตำรวจภูธรราชาเทวะ กลับมาใช้ที่ทำการเดิมของสถานีตำรวจภูธรบางพลี ซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ มีอายุการใช้งานกว่า 33 ปี ชำรุดทรุดโทรม และเสื่อมสภาพไม่เหมาะกับการให้บริการประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้อนุมัติงบประมาณ 18,000,000(สิบแปดล้านบาท) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพในการให้บริการประชาชน ปัจจุบันอาคารที่ทำการได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นและได้มีการพัฒนาระบบ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มรูปแบบ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 3 = 2