ความเคลื่อนไหว
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

(Emergency Operation Center : EOC) เพื่อเตรียมความพร้อมงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.60 ที่อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร โดยมีนายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันหัวหน้าส่วนประสานงานและเลขานุการ (Liason Officer) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) เข้าร่วมพิธี
โดยนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าว วันนี้ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดศูนย์ (Emergency Operation Center : EOC) ซึ่งเจตนาโดยการเปิดศูนย์เพื่อรองรับสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุข และทางด้านการแพทย์ แต่ที่สำคัญที่สุดช่วงนี้ก็คือเรื่องของการเปิดศูนย์เพื่อรองรับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร โดยในการเปิดศูนย์ในครั้งนี้เราได้เตรียมพร้อมทุกด้าน ตั้งแต่ด้านการแพทย์ และที่สำคัญคือด้านสุขภาพจิตเพราะฉะนั้นทางด้านสุขภาพจิตเราทีมที่ใช้คำย่อว่า (เอ็มแคท) โดยมีการดูแลตั้งแต่ 2 วัน ก่อนวันพระราชพิธี และ 2 วัน หลังพระราชพิธี ซึ่งเราจะดูแลตลอด 24 ชม.มีการจัดเวรตลอด 24 ชม.ตลอด 4 วันในช่วงนั้นส่วนช่วงนี้ก็จะให้มีทีม (เอ็มแคท) ออกไปสำรวจผู้ซึ่งมีโอกาสอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตในช่วงวันที่ 26 ตุลาคม โดยอยากให้พี่น้องประชาชน ได้ใช้ความโศกเศร้าช่วงนี้เปลี่ยนเป็นพลังในการที่จะดำเนินตามลอยพ่อหลวงเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 2 = 3