ความเคลื่อนไหว
สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล เพื่อชี้แจงการจัดโครงการ และการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล เพื่อชี้แจงการจัดโครงการ และการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2560


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.59 ที่ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงไฟฟ้าพระนครใต้ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล โดยมีนายไพรัช สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนายจิรายุธ ตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าพระนครใต้ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางชยาภรณ์ บุญยะภักดิ์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 และคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล จาก 11 ตำบล จำนวน 190 คน เข้าร่วมการประชุม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำให้คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล ได้รู้จักโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยได้มีการนำเสนอผลการพิจารณาโครงการประจำปีงบประมาณ 2560, แจ้งปฏิทินการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 นอกจากนั้น ในวาระการประชุมเรื่องเพื่อพิจารณา ได้มีการนำเสนอโครงการจำนวน 5 โครงการ เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา คือ 1. การจัดซื้อจัดจ้างโครงการชุมชน ปี 2560 ตามปฏิทินการดำเนินการ ปี 2560 //2. การดำเนินการประชาคม เพื่อจัดทำโครงการชุมชน ปี 2561 //3. การดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการชุมชน ประจำปี 2561 //4. การจัดทำโครงการชุมชน วงเงินเกิน 300,000 บาท ในปีงบประมาณ 2561 และ 5. การขอรับการสนับสนุนการจัดทำแบบแปลน จากหน่วยงานภาครัฐ
สำหรับการกำหนดพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ที่ทางสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดไว้คือเป็นพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน หรือตำบล ที่อยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ในรัศมีภายใน 5 กิโลเมตร จากโรงไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

44 − = 39