ความเคลื่อนไหว
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ  จัดพิธีงานวันครู ประจำปี 2560 เพื่อระลึกถึงพระคุณครู และส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีงานวันครู ประจำปี 2560 เพื่อระลึกถึงพระคุณครู และส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู


44463 44466 44473

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.60 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีงานวันครู ประจำปี 2560 โดยมีนางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสมุทรปราการ, ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทั้ง 6 อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง
สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดให้มีการประกอบพิธีน้อมเกล้าถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน และพิธีกรรมทางศาสนา โดยการถวายภัตตาหารและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์วัดบางนางเกรง จำนวน 9 รูป และพิธีกล่าวรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนการส่งเสริมเชิดชูเกียรติในวิชาชีพครู ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้อ่านสารวันครูของนายกรัฐมนตรี และมอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรในสังกัด กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ดีเด่นในด้านต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีงานวันครู ในครั้งนี้ จำนวน 148 คน
นางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวว่า วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 61 ของการจัดงานวันครู ซึ่งทางสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับศูนย์ กศน.อำเภอทั้ง 6 อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีงานวันครูในครั้งนี้ขึ้น เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู และวิชาชีพครู รวมทั้งส่งเสริมความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานสังกัด กศน.จังหวัดสมุทรปราการ อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 3 = 3