ความเคลื่อนไหว
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

ส่งมอบเครื่อง EDC ให้กับร้านค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้มีรายได้น้อย

ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดการอบรมการใช้เครื่อง EDC หรือเครื่องจ่ายเงินอิเล็คทรอนิค รวมถึงการส่งมอบเครื่อง EDC แก่ผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 106 เครื่อง โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนายบุญรัตน์ บุ้นมัจฉา พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางวาสนา บรรลุผล คลังเขต 2, ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา, ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย, หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการเจ้าของร้านธงฟ้าประชารัฐในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม
นายบุญรัตน์ บุ้นมัจฉา พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานว่า จัดการอบรมการใช้เครื่อง EDC รวมถึงการส่งมอบเครื่อง EDC แก่ผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในจังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการและธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำ ได้ดำเนินการมอบเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDC แก่ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ ตามโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งเป็นแนวทางที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม โดยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมทั้งยังเป็นกลไกสำคัญของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ให้ผู้มีรายได้น้อยนำบัตรมาจ่ายซื้อสินค้าราคาประหยัดผ่าน เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ของร้านค้า
ปัจจุบัน จังหวัดสมุทรปราการ มีร้านค้าปลีกทั่วไปและร้านค้าในความส่งเสริมของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 430 ร้าน และธนาคารกรุงไทยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC ไปแล้ว จำนวน 181 ร้าน โดยวันนี้จะส่งมอบให้ร้านค้าอีก 106 ร้าน รวมทั้งสิ้นมีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่ได้รับมอบเครื่อง EDC จำนวน 287 ร้านค้า
ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เน้นย้ำขอให้ร้านค้าปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำแนะนำของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจะได้มีที่ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับร้านของธงฟ้าประชารัฐในทุกพื้นที่ด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 6 = 4