ความเคลื่อนไหว
สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

(ธ.ก.ส.)จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 24 ม.ค.61 ที่ห้องโถงศาลาสุขใจ สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ (ธ.ก.ส.)จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2561โดยมีนายชัยชนะ วาระเพียง ผู้อำนวยการสำนักงาน (ธ.ก.ส.)จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ พนักงาน (ธ.ก.ส.) และพ่อค้า ประชาชน ที่เป็นสมาชิกเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสมุทรปราการ สาขาบางพลี สาขาบางบ่อ สาขาบางเสาธง และสาขาพระสมุทรเจดีย์ ตลอดจน พันเอกสกุล จรรยา ผู้แทนผู้อำนวยการกองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก เข้าร่วมงาน โดยมี นายสุวิทย์ ศิริทองคำ ผู้จัดการสาขาสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ (ธ.ก.ส.) สาขาสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ
ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐ ได้บริหารด้านเงินฝาก ตลอดจนเป็นแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เท่านั้น สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เงินฝากหลักของ (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นเงินฝากประเภทมีรางวัล นอกจากผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ยแล้ว ธนาคารยังได้จัดของรางวัลสมนาคุณเป็นพิเศษ แก่ผู้ฝากเงินที่โชคดีในการจับรางวัล คุณสมบัติของผู้ฝากคือ บุคคลทั่วไป ฝากสะสมครบทุกๆ 2,000 บาท ระยะเวลาฝากติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน ในแต่ละรอบดำเนินการจับรางวัล จะได้สิทธิ์ 1 สิทธิ์ ในการจับรางวัล ซึ่งการจับรางวัลระดับจังหวัดจะจัดให้มีการจับรางวัล ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ของทุกปี และระดับประเทศ ปีละ 1 ครั้ง
สำหรับจังหวัดสมุทรปราการ มีการจับรางวัล ปีละ 2 ครั้ง ทุกเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่ พี่น้อง ใช้บริการในการฝาก เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค นอกจากจะได้ดอกเบี้ยแล้ว ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลต่างๆ อีกมากมาย ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ ซึ่งการจับรางวัลในครั้งนี้ มีจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 48 รางวัล โดยรางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์กระบะ 4 ประตู มิตซูบิชิ จำนวน 1 คัน มูลค่า 755,000.00 บาท รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคา หนัก 1 บาท จำนวน 15 รางวัล รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคา หนัก 2 สลึง จำนวน 14 รางวัล และเป็นโทรศัพท์มือถือ จำนวน 12 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 1,623,700.00 บาท สำหรับผู้ที่โชคดี ได้รถยนต์กระบะ มิตซูบิชิ 4 ประตู ในครั้งนี้ คือนางสาวละม้าย เพชร สมาชิกเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบางบ่อ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

32 + = 41