ความเคลื่อนไหว
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน สถานการณ์น้ำท่วม

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน สถานการณ์น้ำท่วม


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.59 ที่ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน สถานการณ์น้ำท่วมอุตสาหกรรมบางปู ปี 2559 โดยมีนายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู รายงานถึงความร่วมมือของหน่วยงานอำเภอเมือง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชลประทานจังหวัดสมุทรปราการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชมรมอุตสาหกรรมบางปู ผู้แทนผู้ประกอบการ ประธานชุมชนซิตี้วิลเลจ ประธานชุมชนพูนทรัพย์ เข้าร่วมการประชุม รับทราบข้อมูลปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู และการดำเนินการที่ผ่านมา
การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีศักยภาพดังกล่าว จะได้เข้ามาร่วมมือเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ ระดมความคิดเห็นตอบโต้สถานการร์น้ำท่วม ในประเด็น การสื่อสาร การจราจร การควบคุมสถานการณ์ การฟื้นฟูหลังน้ำลด แผนงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการรับฟังการศึกษาออกแบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนป้องกันน้ำท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งจากผลกระทบน้ำท่วมอุตสาหกรรมบางปูที่ผ่านมา ทางนิคมอุตสาหกรรมบางปู ก็ได้มีการวางแผนระบบระบายน้ำร่วมกันกับหน่วยงานท้องถิ่น ระบบชลประทานภายในจังหวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร การขุดลอกคลองสาธารณะโดยรอบบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู และพื้นที่เขตติดต่อ เพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเล รวมทั้งได้มีการจัดประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบต่อเนื่องเพื่อกำหนดแผนพัฒนาระบบการระบายน้ำฝนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน.

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 52 = 56