ความเคลื่อนไหว
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ กนอ.ใส่ใจอนามัยชุมชน

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ กนอ.ใส่ใจอนามัยชุมชน


เมื่อวันที่ 28 พ.ค.60 ที่ลานอเนกประสงค์ ชุมชนพูนทรัพย์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ กนอ.ใส่ใจอนามัยชุมชน โดยมีนายไพทูล วงศ์งาม นายช่างระดับ 8 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ,ผู้ใหญ่เกรียงไกร ชูไสว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ ,นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ ประธานชมรมอุตสาหกรรมบางปู (ชอป.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ,เจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตลอดจนผู้สูงอายุ และพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนพูนทรัพย์ เข้าร่วมกิจกรรม
นายไพทูล วงศ์งาม นายช่างระดับ 8 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งเป็นตัวแทน นายประทีป เอ่งฉ้วนผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรม กนอ.ใส่ใจอนามัยชุมชน ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังคนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะประกอบไปด้วย หมู่บ้านเอื้ออาทร 1 ,ชุมชนรุ่งทวี และชุมชนพูนทรัพย์ ที่อาจจะเจ็บป่วยจากด้านการทำงาน หรือจากทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรม ก็จะมีการตรวจความดัน ,ตรวจเบาหวาน ,ตรวจมวลกระดูก ,ตรวจปอด และวัดสายตาประกอบแว่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปโดยรอบนิคม ปีละครั้ง
โดยบรรยากาศภายในงานได้จัดให้มีกีฬาปาเป้าให้คนในชุมชนได้ร่วมสนุกกันโดยมีของรางวัลมอบให้ ตลอดจนมีการจัดเตรียมอาหารกลางวันให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้รับประทานกัน ประกอบด้วยขนมจีนน้ำยากะทิ ,น้ำยาป่า จากคนในชุมชนที่ร่วมกันทำ และขนมหวาน จากชมรมอุตสาหกรรมบางปู ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

65 − = 59