ความเคลื่อนไหว
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู


Picture 001(1) Picture 003(1) 10819809_10203458140874520_1814935032_o

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดโครงการนิคมอุตสาหกรรมส่งความสุขให้ชุมชน กิจกรรมมอบธงธรรมาภิบาลให้กับสถานประกอบการ รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่

ที่ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู นางทักษิณา พนิชานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนิคมอุตสาหกรรมส่งความสุขให้ชุมชน โดยในโครงการมีกิจกรรมการมอบธงธรรมาภิบาลให้กับสถานประกอบการในนิคม อุตสาหกรรมบางปู ที่ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีสถานประกอบการ จำนวน 10 แห่ง ร่วมรับมอบธงธรรมาภิบาลในครั้งนี้ คือ 1.บริษัท สยามพีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด, 2.บริษัท อิโต้ (ประเทศไทย) จำกัด, 3.บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน), 4.บริษัท เมก้าไลฟ์ ไชแอนซ์ จำกัด, 5.บริษัท แอมพาส อินดัสทรี จำกัด, 6.บริษัท ไทยโกเบ เวลดิ้ง จำกัด, 7.บริษัท โอเชี่ยนกลาส จำกัด (มหาชน), 8.บริษัท ไอ พี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, 9.บริษัท เบกีแมนน์ เมอคิวรี่ เทคโนโลยี แปซิฟิค จำกัด, และ 10.บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ และโรงเรียนวัดคลองเก้า ที่เรียนดี จำนวนโรงเรียนละ 10 ทุนการศึกษา ซึ่งโรงเรียนทั้งสองแห่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรม บางปู โครงการที่จัดขึ้นนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความสุขให้ชุมชนโดยรอบ นิคมอุตสาหกรรมบางปู และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างนิคม อุตสาหกรรมบางปู ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 40 = 43