ความเคลื่อนไหว
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าขยะ

สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าขยะ

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านสื่อนิทรรศการท้องถิ่น ปี 2561

ที่บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรสื่อร่วมศึกษาเส้นทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านสื่อนิทรรศการท้องถิ่น ปี 2561 เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแก่สื่อมวลชนของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งนายอำพร วายลม นักวิชาการพลังงานชำนาญการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำคณะสื่อมวลชนท้องถิ่นทุกแขนงในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนายคณพศ(คะ-นะ-พด) นิจสิริภัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ขนาดกำลังการผลิต 9.9 mw(เมกะวัตต์) สามารถกำจัดขยะได้วันละ 500 ตัน ซึ่งปัจจุบันรับขยะเข้าปริมาณ 4000 ตันต่อวัน สำหรับขยะที่เหลืออยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อกำจัดต่อไป
นอกจากนั้นนายคณพศ นิจสิริภัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ยังได้นำนายอำพร วายลม นักวิชาการพลังงานชำนาญการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมขบวนการและขั้นตอนการแปลงขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงใช้ป้อนให้กับเครื่องจักรในการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ของบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 42 = 44