ความเคลื่อนไหว
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสมัชชา OTOP จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ OTOP เ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสมัชชา OTOP จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ OTOP เ


836359 836360 836361

836356 836357

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสมัชชา OTOP จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 25559

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.59 ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสมัชชา OTOP จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2557-2558 จำนวน 456 ราย เข้าร่วมกิจกรรม

โดยการจัดกิจกรรมสมัชชา OTOP จังหวัดสมุทรปราการ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และเครือข่าย OTOP จังหวัดสมุทรปราการ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุน ส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2559 ซึ่งภายในการจัดกิจกรรม ได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มามอบแนวทางการดำเนินงาน พบปะ และให้คำแนะนำแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

9 + 1 =