ความเคลื่อนไหว
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ


Picture 001 Picture 006 Picture 007 Picture 010 Picture 012 Picture 009

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2558 โดยมีนายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยมีการแจ้งให้ทราบถึงการจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ จำนวน 6 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่เสนอของบประมาณในระบบปกติ จำนวน 2 โครงการ และโครงการที่เสนอของบประมาณในระบบการกระจายสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ
นอกจากนั้นในที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ทำคุณประโยชน์ และดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเข้ารับรางวัลประชาบดี ประจำปี 2558 ซึ่งได้มีการเสนอชื่อนายตี๋ แซ่ลิ้ม อายุ 56 ปี เพื่อเข้ารับรางวัลประชาบดี ประจำปี 2558 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีฐานะยากจนแต่มีจิตอาสา โดยการโบกรถอำนวยความสะดวกแก่ผู้คนสัญจรผ่านไป-มาบริเวณศาลจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประจำ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ณ.ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 ก.ค.58 ที่ผ่านมา

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

85 − 77 =