ความเคลื่อนไหว
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกรมการศาสนา และวัดบางด้วนนอก

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกรมการศาสนา และวัดบางด้วนนอก

จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 ที่ศาลาการเปรียญ วัดบางด้วนนอก ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกรมการศาสนา และวัดบางด้วนนอก จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี นายโกวิท ผกามาศ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ในนามคณะกรรมการจัดการประกวด กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายวิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ,นายพลากร เทศนำ นายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ,นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และคณะครู นักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ ในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพียง
ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจากกรมการศาสนาให้จัดประกวด สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีจิตใจยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยการสวดมนต์รำลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ อันเป็นกิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งทางพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการกล่อมเกลาพัฒนาจิตใจเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ ให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดผลดีต่อความสงบสุขของสังคม และความมั่นคงในพระพุทธศาสนา สำหรับปีนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศาสนา อีกทั้งยังได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลพัฒนาภรณ์ ดร.เจ้าอาวาสวัดบางด้วนนอก บริจาคปัจจัยสมทบในส่วนที่ต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย โดยมีทีมที่เข้าประกวด ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 ทีม ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 9 ทีม รวม 21 ทีม ซึ่งการประกวดสวดมนต์ในครั้งนี้ จะคัดเลือกประเภทหญิงล้วน จำนวน 4 โรงเรียน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 2 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา 2 โรงเรียนและประเภทชายล้วน จำนวน 2 โรงเรียน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามประเภทจะเป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ ไปประกวดในระดับภาค ต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

11 − = 3