ความเคลื่อนไหว
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ จัดอบรมโครงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ จัดอบรมโครงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคล


เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ภัตตาคารชมทะเล ง่วนเฮง ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรมโครงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคล โดยมี ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และร่วมบรรยายถึง น โยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา แนวทางแก้ปัญหาการศึกษาไทย ที่ได้ระบุไว้ในแผนการศึกษาชาติ 20 ปี โดยมี ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ ,ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ,ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการครู และบุคลากรทางการศึกษา ,ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ,ผู้แทนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน ,และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการฯ กันอย่างพร้อมเพียง
สำหรับการจัดอบรมโครงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคล ในครั้งนี้ มีนายสมบูรณ์ อรุณพงษ์ รองศึกษาธิการ ภาค 3 ได้ให้เกียรติมาวิทยากร ร่วมบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อแนวทางการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ 3 องค์คณะ และ กศจ. โดย ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึง น โยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา แนวทางแก้ปัญหาการศึกษาไทย ปัญหาพัฒนาการเด็กส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว การประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในระดับที่ดีและที่ดีมากมีอยู่จำนวน 40.4 % เท่านั้น โดยมีเด็กเพียงร้อยละ 62 ที่ได้อยู่กับพ่อและแม่ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพ่อแม่ทำงานอยู่คนละจังหวัด 49 % และพ่อแม่แยกทางกัน 32 % ส่งผลให้มีเด็กที่อยู่กับผู้สูงอายุ 1.4 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนการศึกษาชาติ 20 ปี ซึ่งในนั้นได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และมีเป้าหมายในการจัดการศึกษา 5 เป้าหมาย โดยเป้าหมายแต่ละตัวจะมีตัวชีวัดอย่างละเอียดหมด เช่น ตัวชี้วัดที่ 1 พูดถึงเรื่องเด็ก 3-5 ปี มีโอกาสที่เข้าเรียน กี่คน ที่เป็นสัดส่วนของประชากรทั้งหมดในวัยนี้ เท่าไหร่ กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน
เพราะฉะนั้น กศจ.คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการถ้า จะวิเคราะห์ต้องเอาเป้าหมายแต่ละตัว มาวิเคราะห์ ดูว่าตัวชี้วัดตัวไหนที่เรายังทำแล้วยังต่ำกว่าเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ อันนั้นหยิบมาเป็นประเด็ดที่จะต้องพัฒนา แต่ตัวไหนถ้าดูแล้วเราทำบรรลุเป้าหมาย หรือเกินเป้าหมายแล้ว อันนั้นเราอาจจะให้ความสำคัญน้อยลงหน่อย แต่ตัวไหนที่เราห่างจากเป้าหมายมาก ทำให้เกิดช่องว่างมาก อันนั้นเราต้องหยิบเอามาคิดกิจกรรม คิดแผนงานโครงการเพื่อจะทำให้การจัดการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ บรรลุเป้าหมาย เพราะฉะนั้นคิดว่าการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ ต้องหันมาให้ความสนใจกับการศึกษาประถมวัยให้มาก กว่าระดับอื่น ส่วนระดับอื่นเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งเราก็จัดควบคู่กันไป เพียงแต่ว่ากับการศึกษาประถมวัยเป็นพิเศษเท่านั้นเอง ถ้าทำอย่างนี้ได้เราคิดว่า ประเทศของเราจะก้าวเข้าสู่ยุด 4.0 อย่างแน่นอน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

18 − = 15