ความเคลื่อนไหว
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.จังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”ประจำปี 2559

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.จังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”ประจำปี 2559


00 0 01 1 02 2 03 3 4 05 5 06 6 7 08 8 09 9

วันที่ 8 ก.ย.59 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้กำหนดให้วันที่ 8 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”และได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวันสำคัญนี้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดให้มีการจัดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” พ.ศ. 2559 ขึ้น ในวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้างบิ๊กซี จัมโบ้ สำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
โดยได้รับเกียรติจาก นางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน และมีนายเกษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นผู้อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”ประจำปี 2559 โดยมีคณะกรรมการเครือข่าย กศน.ในเขตอำเภอเมืองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน ตลอดจนคณะครู-นักเรียน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ และพ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก
โดยบรรยากาศกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการรับชมวีดิทัศน์ เรื่อง อ่านอดีต เขียนอนาคต รับชมการอ่านสารผู้อำนวยการยูเนสโก ตลอดจน การแสดงจากนักศึกษา กศน.จังหวัดสมุทรปราการ การจัด” นิทรรศการเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของ กศน. แนวคิด “อ่านอดีต เขียนอนาคต” หรือ Reading the past Writing the Future และหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 7 ฐานการเรียนรู้ อาทิ ฐานศูนย์ดิจิตอลชุมชน ฐานส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ฐานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ฐานศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต เป็นต้น
สำหรับการจัดงานครบรอบ”วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในสำนักงาน กศน. ภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนัก รู้ถึงความสำคัญของ “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” หรือ International Literacy Day เป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรู้หนังสือ โดยเข้าใจการรู้หนังสือเป็นรากฐานของการนำไปใช้แสวงหาความรู้ อันจะนำไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ในฐานะประเทศสมาชิกของยูเนสโก พร้อมกันทั่วโลก ซึ่งได้จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2510 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน ในปีนี้ครบรอบ 50 ปี ของ “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ” ที่องค์กรยูเนสโกได้ประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2509

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 2 = 1