ความเคลื่อนไหว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และครูภาคเอกชนที่มีอายุ 60 ปี ประจำปี 2558


14155 14156 14157 14158 14159 14162

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และครูภาคเอกชนที่มีอายุ 60 ปี ประจำปี 2558
เมื่อเวลา 17.00น.วันที่ 17 ก.ย.58 ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิล์ด สำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ ดร.ธีระกุล เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และครูภาคเอกชนที่มีอายุ 60 ปี โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน ในการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนและในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และพากเพียร มาจนถึงวันที่เกษียณอายุราชการ อันเป็นสิ่งที่สมควรได้ร่วมชื่นชมยินดี และควรค่าแก่การยกย่อง เพื่อเป็นความภาคภูมิใจ ถือเป็นเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ทั้งของตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป
สำหรับปี 2558 นี้ มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 84 คน และครูภาคเอกชนที่มีอายุ 60 ปี จำนวน 36 คน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 82 = 89