ความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

โอเนต 6 โอเนต1 โอเนต2 โอเน็ต3 โอเนต4 โอเนต5(1) โอเนต5 โอเนต7 โอเนต8 โอเนต9 โอเนต10 โอเนต11 โอเนต12

เมื่อช่วงเช้าที่่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จัดการประชุมชี้แจง คณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET โดยมีนายชลิต  เพ็ชรรัตน์ ผอ.เชตฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และดร.คณาพร  คมสัน เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในช่วงนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่เขตฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ประจำสนามสอบ จำนวน 106 คน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 + 1 =