ความเคลื่อนไหว
สำนักงานเลขานุการคณะที่ปรึกษาชมรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในการจัดหางบประมาณ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

สำนักงานเลขานุการคณะที่ปรึกษาชมรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในการจัดหางบประมาณ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย


DSC_0002 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0014 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0021

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุม ขั้น 4 อาคาร 1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานเลขานุการคณะที่ปรึกษาชมรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 โดยมีนายวิชชากร แก้วจานนัย ประธานชมรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะกรรการชมรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม จากโรงเรียนต่างๆในเขตจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ เช่น โรงเรียนนวมินทร์ ฯเตรียมพัฒน์ฯ , โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ,โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ , โรงเรียนวัดทรงธรรม ,โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ และมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง
โดยการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญหลายเรื่อง อาทิ เช่น การจัดกิจกรรมโครงการ ออกเปิดหมวกในสถานที่ต่างๆด้วยการรับบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย และในเรื่องของการประชาสัมพันธ์จัดหาสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรมฯ อีกทั้งยังมีกิจกรรมโครงการระยะยาวในการจัดทำฝายกันน้ำในต่างจังหวัด ซึ่งต้องใช่งบประมาณในการเดินทางเพื่อออกสำรวจสถานที่ต่างๆ อีกด้วย
สำหรับการจัดการประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการจัดหางบประมาณต่างๆมาช่วยเหลือเด็กกำพร้าฯ แล้วยังเป็นการให้เด็กในจังหวัดสมุทรปราการ ที่เข้าร่วมโครงการกับชมรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และร่วมมือกันทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 6 = 2