ความเคลื่อนไหว
สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง


สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ ประโยค 1-2 และ ป.ธ.3 , ป.ธ.4 ณ วัดชัยมงคล ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.61 ที่ ศาลาการเปรียญศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชน วัดชัยมงคล ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปรากการ ท่านเจ้าคุณพระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร เป็นองค์ประธานดำเนินการ จัดพิธีสอบบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ ประโยค 1-2 และ ป.ธ.3 , ป.ธ.4 โดยพระศรีรัตนวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม เป็นผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวง เดินทางมาเปิดสอบบาลีสนามหลวง พร้อมด้วย เจ้าคณะตำบล ตลอดจนเจ้าอาวาส ,ผู้ช่วยเจ้าอาวาส จากวัดต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ทำหน้าที่คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการควบคุมการสอบบาลีสนาม รวมทั้งนายพลากร เทศนำ นายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ,นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมในพิธีเปิดสอบบาลีสนาม โดยมี พระครูภาวนาสมณคุณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน พร้อมด้วยพระอาจารย์มหาบุญสม อาจิณฺณปุญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล และคณะพระภิกษุสงฆ์ วัดชัยมงคล ให้การต้อนรับ
สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์แม่กองบาลีสนามหลวง ซึ่งได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม วันแรม 10 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค 1-2 , ป.ธ.3 และประโยค ป.ธ.4 ซึ่งสำนักเรียนคณะจังหวัดฯ ทั่วประเทศ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการสอบ ชั้นประโยค 1-2 ,ป.ธ.3 และประโยค ป.ธ.4 ส่วนประโยค ป.ธ.5 นั้น จะสอบที่ส่วนกลาง คือกรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้ สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ มีผู้สอบทั้งสิ้น 389 รูป คน แยกเป็น ประโยค 1-2 มี 169 รูป ประโยค ป.ธ.3 มี 100 รูป ประโยค ป.ธ.4 มี 91 รูป ส่วนบาลีศึกษา 1-2 นั้น มี 19 คน บาลีศึกษา 3 มี 7 คน และบาลีศึกษา 4 มี 3 คน จุดประสงค์ที่ให้มีการเรียนการสอนภาษาบาลี ก็เพราะให้พระภิกษุ สามเณร ตลอดจนญาติโยม ได้มีโอกาสเล่าเรียนและศึกษาพระตรัยปีดก นั้นเอง

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

83 − 82 =