ความเคลื่อนไหว
สืบสานประเพณีสงกรานต์เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ 1

สืบสานประเพณีสงกรานต์เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ 1

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (สพป.สป.1)  จัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 โดยมีดร.ชูชาติ  แก้วนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธาน  พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ร่วมกันรดน้ำขอพรผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ได้แก่ นายพล  จี้มูล  ผอ.ร.ร.วัดราษฎร์โพธิ์ทอง นายสมชาติ  สุดสาคร ผอ.ร.ร.วัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 นางอมรพันธ์ พุ่มภชาติ ผอ.ร.ร.พลอยจาตุรจินดา นางสมหมาย  เนียมฉาย ผอ.ร.ร.วัดไตรมิตรวราราม  นางวรีวรรณ สิงห์ทอง ผอ.ร.ร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ และนางอุษา สังข์น้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดร่วมกิเจกรรม  ภายหลังการรดน้ำขอพร ดร.ชูชาติ  แก้วนอก  ได้กล่าวให้พรในเทศกาลสงกรานต์และรับประทานอาหารร่วมกัน    บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 84 = 90