ความเคลื่อนไหว
สโมสรโรตารี สมุทรปราการ สโมสรโรตารี เกาหลี และมูลนิธิปู่ทัพ

สโมสรโรตารี สมุทรปราการ สโมสรโรตารี เกาหลี และมูลนิธิปู่ทัพ

ร่วมบริจาคเตียงไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง และคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างเป็นทีม

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.60 ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งเป็นแม่ข่ายในการบริการผู้ป่วยของจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ขึ้น โดยมี แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีแพทย์หญิงพิมพ์วไล จุฬาพิมพ์พันธุ์ แพทย์อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการ ,โรงพยาบาลบางพลี ,บางบ่อ ,โรงพยาบาลบางจาก ,โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ ,โรงพยาบาลบางเสาธง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทั้ง 6 แห่ง ร่วมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดรวม 80 แห่ง ตลอดจนเจ้าหน้าที่พยาบาลจากเรือนจำสมุทรปราการ และโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เข้าร่วมการอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 250 คน
สำหรับการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารี สมุทรปราการ สโมสรโรตารี เกาหลี และมูลนิธิปู่ทัพ โดยมีนายวิชัย มณีวัชรเกียรติ อดีตผู้ว่าการภาค 3330 สโมสรโรตารี สมุทรปราการ ผู้ประสานโครงการฯ พร้อมด้วยนายวิชัย ศรีสุวัจรีย์ นายกสโมสรโรตารี สมุทรปราการ นายดำรงค์ ยงค์สงวนชัย ประธานมูลนิธิปู่ทัพ และคณะกรรมการ สโมสรโรตารี สมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมมอบเตียงไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง และคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างเป็นทีม โดยมี แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นตัวแทนรับมอบ
โดยนายวิชัย มณีวัชรเกียรติ อดีตผู้ว่าการภาค 3330 สโมสรโรตารี สมุทรปราการ ผู้ประสานโครงการฯ ได้กล่าวว่า ทางสโมสรโรตารี สมุทรปราการ ได้ร่วมมือกับสโมสรโรตารีดองดูเชิน จากประเทศเกาหลีใต้ มูลนิธิปู่ทัพ และโรงพยาบาลสมุทรปราการ เราได้ทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวกับเรื่องสมอง โดยการจัดอบรมคณะแพทย์ อาสาสมัคร รวมถึงพยาบาลที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งหมดจำนวน 250 คน พร้อมกับการปรับปรุงห้องผู้ป่วย ซึ่งเป็นห้องพักพื้นสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเส้นเลือดสมองแดก โดยโครงการนี้เราทำขึ้นมาเพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมอง ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

76 − 70 =