ความเคลื่อนไหว
สโมสร โรตารีเกาหลี โรตารีสมุทรปราการ และมูลนิธิปู่ทัพ

สโมสร โรตารีเกาหลี โรตารีสมุทรปราการ และมูลนิธิปู่ทัพ


ได้ทำการมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.61 ที่ห้องประชุมพระเทพโมลี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สโมสรโรตารีดองดูเซิน จากประเทศเกาหลี ร่วมกับ สโมสรโรตารีสมุทรปราการ และมูลนิธิปู่ทัพ ได้มอบเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมี แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก สโมสรโรตารีดองดูเซิน จากประเทศเกาหลี สโมสรโรตารีสมุทรปราการ และมูลนิธิปู่ทัพ ที่เดินทางมามอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมี แพทย์หญิงพิมพ์วไล จุฬาพิมพ์พันธุ์ แพทย์อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ในการรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” ที่ต้องการให้บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสมุทรปราการมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง รู้วิธีป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดอาการดังกล่าว และเข้ารับการรักษาได้ทันเวลาภายใน 4-5 ชั่วโมง ซึ่งจะลดการเกิดความพิการหรืออัตราการเสียชีวิตได้
โดยนายวิชัย ศรีสุวัจรีย์ นายกสโมสรโรตารีสมุทรปราการ ได้เปิดเผยถึงการมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างสโมสรโรตารีดองดูเซิน จากประเทศเกาหลี ร่วมกับ สโมสรโรตารีสมุทรปราการ และมูลนิธิปู่ทัพ ที่ต้องการให้คนไทยและคนสมุทรปราการ มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับ โครงการ พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในครั้งนี้ มีมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 1,722,439 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาท) ซึ่งประกอบไปด้วย EKG monitoring machine (อีเคจี มอนิเตอริ่ง แมชชีน) จำนวน 2 เครื่อง EKG recorder (อีเคจี เรคคอร์ดเดอร์) จำนวน 1 เครื่อง เตียงไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง ระบบ สำหรับ oxygen supply (อ๊อกซิเย่น ซัพพลาย) จำนวน 9 ชุด ตู้และโต๊ะข้างเตียงผู้ป่วย จำนวน 9 ชุด Infusion pump (อินฟิวชั่น ปั๊ม) จำนวน 1 เครื่อง
โดยนายดำรง ยงค์สงวนชัย ประธานมูลนิธิปู่ทัพ ได้มอบเตียงไฟฟ้า จำนวน 3 เตียง (มูลค่า 18,0000 บาท) และนายไพวงศ์ ชำนินาวากุล อดีตนายกสโมสรโรตารีสมุทรปราการ ได้มอบเตียงไฟฟ้าอีก 1 เตียง (มูลค่า 60,000 บาท) โดยมีนายวิชัย มณีวัชรเกียรติ อดีตผู้ว่าการภาค 3330 สโมสรโรตารี สมุทรปราการ เป็นผู้ประสานโครงการฯ ซึ่งการส่งมอบเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในครั้งนี้ มีนายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมด้วยแพทย์หญิงพิมพ์วไล จุฬาพิมพ์พันธุ์ แพทย์อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นตัวแทนรับมอบ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

80 + = 82