ความเคลื่อนไหว
หน่วยงานจังหวัดสมุทรปราการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานจังหวัดสมุทรปราการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมตั้งศูนย์บริการประชาชนเฉพาะกิจช่วงวันหยุเดเทศกาลปีใหม่ 2561 อำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่เดินทางได้แวะพักรถ พักผ่อน

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60 ที่บริเวณถนนสุขุมวิท หน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ หมู่ 4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายปรัชญา ดิลกสัตยา สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนเฉพาะกิจ ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561 โดยเป็นโครงการที่หน่วยงานในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกันดำเนินการตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทางให้มีจุดแวะพักผ่อน พักรถ ระหว่างการเดินทางผ่านจังหวัดสมุทรปราการ
โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซิงเกิ้ล คอมมาน ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพในจังหวัดสมุทรปราการ และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเป็นจุดพัก บริการห้องน้ำ อาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน ผ้าเย็น ขนม ลูกอม และยาสามัญประจำบ้าน บริการแก่ผู้สัญจรผ่านไปมา ในช่วงเวลาเทศกาลปีใหม่

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 65 = 68