ความเคลื่อนไหว
หน่วยงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

หน่วยงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

จัดการอบรมให้ความรู้การสอบเทียบการตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว และการควบคุมคุณภาพออนไลน์ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในเขตอำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.60 ที่ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ หน่วยงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้จัดการอบรมให้ความรู้การสอบเทียบการตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว และการควบคุมคุณภาพออนไลน์ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในเขตอำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ โดยมี นางสาวปาณิสรา หุ่นไทย นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ หัวหน้าทีมพี่เลี้ยงห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางสาว วิไลรัตน์ คำใจ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทแอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด ดูแลเครื่องตรวจน้ำตาลพกพา รุ่น On Call Advanced โดยเฉพาะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องตรวจน้ำตาลพกพา และเจ้าหน้าที่ทีมพี่เลี้ยงห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมควบคุมคุณภาพภายในเครื่องตรวจน้ำตาลพกพาด้วยโปรแกรมออนไลน์ และการฝึกปฏิบัติ ให้กับเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ
สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ก็เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลดังกล่าว มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา อีกทั้ง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในส่วนของขบวนการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ซึ่งเป็นขบวนการที่มีความสำคัญมากในการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายคุณภาพเครื่องตรวจ (Internal Control) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ของกระทรวงสาธารณสุข อันจะส่งผลให้แพทย์และประชาชนผู้รับบริการมีความมั่นใจในผลการตรวจมากที่สุด
ทางด้านนางสาวปาณิสรา หุ่นไทย นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ หัวหน้าทีมพี่เลี้ยงห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล ได้กล่าว***สำหรับการอบรมในครั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่า โรงพยาบาลสมุทรปราการ มองเห็นปัญหาว่าปัจจุบัน เครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว มีหลายรุ่น หลายยี่ห้อ ก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป แต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดเราจะทราบได้อย่างไรว่าเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ค่าที่มันออกมาจะถูกต้องตามความเป็นจริง ถ้าสมมุติว่าเครื่องบอกว่าค่าสูงเกินไป แต่จริงๆคนไข้น้ำตาลต่ำ ก็จะส่งผลให้การรักษาคนไข้ผิดพลาด จึงเป็นที่มาของการอบรมในครั้งนี้ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ชื่อว่า การสอบเทียบการตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว และการควบคุมคุณภาพออนไลน์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในเขตอำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ จำนวน 70 คน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 + 6 =