ความเคลื่อนไหว
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกราณ์

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกราณ์


เมื่อวันที่ 11 เม.ย.60 ที่บริเวณถนนสุขุมวิท หน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ หมู่ 4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายวิชิต นวลชื่น สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2560 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน โดยเป็นโครงการที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมมือกันดำเนินการตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทางให้มีจุดแวะพักผ่อน พักรถ ระหว่างการเดินทางผ่านจังหวัดสมุทรปราการ
โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซิงเกิ้ล คอมมานด์ ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ เกษตร ประมง ปสุสัตว์ ชลประทาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ สถานีพัฒนาที่ดิน ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพในจังหวัดสมุทรปราการ และสันนิบาตสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเป็นจุดพัก บริการห้องน้ำ อาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน ผ้าเย็น ขนม ลูกอม และยาสามัญประจำบ้าน บริการแก่ผู้สัญจรผ่านไปมา ในช่วงเวลาเทศกาลปีใหม่ บรรยากาศเปิดศูนย์บริการวันแรก มีกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ แวะมารับน้ำดื่ม กาแฟ โดยมีสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรม

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 89 = 99