ความเคลื่อนไหว
หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมใหญ่สามัญ

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมใหญ่สามัญ

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.60 ที่ห้องประชุมบริษัทวัฒนาออโต้เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ถนนท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ  หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมใหญ่สามัญหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2559 โดยมีนายธนกฤต  ปิยสิรินันท์ รองประธานฝ่ายประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ทำหน้าที่ประธานในการเปิดการประชุม และมีคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมการประชุม  ทั้งนี้สำหรับวาระการประชุมประกอบไปด้วยการรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมประจำปีของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ///การติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่คณะกรรมการฯได้เสนอเข้ามา ///การพิจารณารับรอง งบดุลประจำปี 2559 /// การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และวาระที่สำคัญของการประชุมใหญ่สามัญหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2559 คือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าประจำปี 2560-2561 เนื่องจากคณะกรรมการชุดปัจจุบันครบวาระ ซึ่งมติที่ประชุม ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการ จำนวน 45 คน โดยนายวชิระ เจริญสาคร กรรมการผู้จัดการบริษัทสาครเคเบิล จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ชุดนี้ด้วย และคณะกรรมการทั้งหมดที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้ทำการคัดเลือกนายวริทธิ์ชนวีร์ อัศวเหม เป็นประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560-2561

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

42 − = 38