ความเคลื่อนไหว
หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2561

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2561


เพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัด และติดตามความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ และนโยบายการพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของคนในสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.61 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีนายธนกฤต ปิยสิรินันท์ รองประธาน หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายชาญศิลป์ ปานแก้ว เลขาธิการหอการค้า ดำเนินการประชุม รวมทั้งนายวชิระ เจริญสาคร ประธานบริหารบริษัทในเครือสาคร กรุ๊ป และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม
โดยวาระในการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้คณะกรรมการหอการค้าฯ ยังคงร่วมติดตามปัญหาการจราจรในเส้นทางต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ การแจ้งเรื่องทดลองปิดจุดกลับรถหน้ามูลนิธิร่วมกตัญญู และกวดขันจับกุมรถบรรทุกวิ่งในเวลาห้าม ซึ่งพบว่าจากการแก้ปัญหาดังกล่าวทำให้การจราจรดีขึ้น, การติดตามการก่อสร้างจุดกลับรถหน้าบริษัทดีแทค ถนนศรีนครินทร์ ประสบปัญหาล่าช้า เนื่องจากมีฝนตกในช่วงที่ผ่านมา แต่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก ผู้ประกอบการ ประชาชน ให้ได้รับความสะดวก คล่องตัว และลดปัญหาทางด้านการจราจร นอกจากนั้นยังมีวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในเรื่องโครงการจัดกิจกรรมหารายได้หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ร่วมพิจารณาการดำเนินงานจัดกิจกรรมหารายได้ และตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการ ต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

48 − 45 =