ความเคลื่อนไหว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ บริษัทท่าเรือยูนิไทย จำกัด และชุมชนร่วมสามัคคีท้ายบ้าน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ บริษัทท่าเรือยูนิไทย จำกัด และชุมชนร่วมสามัคคีท้ายบ้าน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.60 ที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ถนนท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายต่อศักดิ์ อัศวเหม รองประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 โดยมีนายธนกฤต ปิยสิรินันท์ ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ , ตัวแทนจากบริษัทท่าเรือยูนิไทย จำกัด รวมทั้งผู้ปกครอง และเด็กๆในพื้นที่ตำบลท้ายบ้านกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ บริษัทท่าเรือยูนิไทย จำกัด และชุมชนร่วมสามัคคีท้ายบ้าน จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง ส่งเสริมความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ และมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และ 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเอง และได้รับความรู้ ความบันเทิงในการแสดงออกตามความสามารถของตนเอง โดยบรรยากาศภายในงาน มีการแจกกระเป๋านักเรียนให้กับเด็กๆที่มาร่วมงาน และจับหางบัตรแจกรางวัลรถจักรยานอีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

2 + 8 =