ความเคลื่อนไหว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเปิด“ กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ” ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ กรีน ฮีโร่วัยใส หัวใจสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 15-24 สิงหาคม 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเปิด“ กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ” ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ กรีน ฮีโร่วัยใส หัวใจสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 15-24 สิงหาคม 2560


เมื่อวันที่ 16 ส.ค.60 ที่ห้องประชุมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเปิด“ กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ กรีน ฮีโร่วัยใส หัวใจสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 15-24 สิงหาคม 2560 โดยมีนางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดยมีนางมัลลิกา เอียกพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ และมีนายณรงค์ อินทร์พันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ,หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 500 คน
สำหรับการจัดกิจกรรม “รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2560 ครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการดูแล อนุรักษ์ฟื้นฟู และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันแก้ไข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมในกิจกรรมและเครือข่ายที่มีความสำคัญด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ถือเป็นการคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาหากประชาชนขาดความรู้ เข้าใจหรือความตระหนักในเรื่องดังกล่าว
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “คนปากน้ำรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ด้วยการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนพร้อมจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมเกมส์ ให้ความรู้จากศิลปิน ดารา เพื่อเป็นแรงกำลังสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 16 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนบดินเดชาสมุทรปราการ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า โรงเรียนราชประชาสมาสัย โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนอาษาวิทยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง และโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

2 + 6 =