ความเคลื่อนไหว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ

จัดพิธีเปิดวิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ พระพุทธรูปประจำเมืองสมุทรปราการ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ที่บริเวณวิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ ริมถนนสุขุมวิท บริเวณใกล้เคียงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดวิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ โดยมีนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอัครวัฒน์ อัศวเหม อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, นายต่อศักดิ์อัศวเหม รองประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ, นางสาวสุกัญญาอัศวเหมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลนครจังหวัดสมุทรปราการ และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันแต่งชุดไทย เพื่อเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
โดยบรรยากาศภายในพิธีเปิดวิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ นายชนม์สวัสดิ์อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้ที่มาร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งหลังจากพิธีทางศาสนาเสร็จสิ้นแล้ว นายชนม์สวัสดิ์อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำการขึ้นห่มผ้าพระพุทธชินราชมงคลปราการ ถือว่าเป็นการเสร็จพิธี
สำหรับวิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ ก่อสร้างในสมัย นายวิทูร จักกะพาก เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับบรรดาลูกศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาในหลวงปู่พระชัยมงคล โดยใช้เงินบริจาคจากผู้เลื่อมใสและผู้ได้รับความสำเร็จจากผลบุญบารมีของหลวงปู่ฯ มีการจัดพิธีภาวนาสุมทอง ถือฤกษ์เททอง ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 โดยประธานในพิธีคือ พลตำรวจเอกหลวงชาติตระการโกศล ปลัดกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น สมเด็จพระสังฆราชทรงประกอบพิธีเบิกเนตรในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 และได้ประทานนามพระองค์นี้ว่า “พระพุทธชินราชมงคลปราการ”โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองสมุทรปราการ พระพุทธชินราชมงคลปราการ มีหน้าตัก 60 นิ้ว เดิมประดิษฐานกลางมณฑปแก้ว บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการหลังเก่า เมื่อมีการย้ายศาลากลางจังหวัดจากบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา มาที่อยู่ปัจจุบัน จึงได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ มณฑปที่แห่งใหม่ บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ ต่อมาได้มีพิธีหล่อพระโมคลาและพระสารีบุตรประดิษฐานคู่กับพระพุทธศาสนาด้านบุคคลประการ อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

45 + = 54