ความเคลื่อนไหว
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ร่วมกับพุทธศาสนิกชน

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ร่วมกับพุทธศาสนิกชน


636242 636244 636245

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ตำบลแพรกษาใหม่ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำ ปี 2558

เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 8พย.58 ที่วัดน้อยสุวรรณาราม (วัดคลองเก้า) ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีการจัดพิธีทอดกบินสามัคคี โดยมีนายอำนวย บุญริ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย รับศีล พร้อมทอดผ้ากฐินสามัคคีแด่ พระเดชพระคุณพระครูสุวรรณสิทธิธาดา เจ้าคณะตำบลบางปู เจ้าอาวาสวัดน้อยสุวรรณาราม พระอุปัชฌา ประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย
โดยพิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ในปีนี้ เป็นความสามัคคีร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ และสมาชิก อบจ.สมุทรปราการ, สมาชิก อบต.แพรกษาใหม่ , กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดคลองเก้า ตลอดจน พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวไทย ผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ถือเป็นอริยประเพณีคู่พระพุทธศาสนาที่สืบทอดมายาวนานกว่า 2,500 ปี เป็นการทำบุญใหญ่พิเศษ ที่ชาวพุทธศาสนิกชนเชื่อว่า เป็น “ยอดของมหากุศล” คือกำหนดทำได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น นับจากวันออกพรรษา ผู้ถวายจะได้รับอานิสงส์มาก ได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดพระศาสนา ถวายกำลังใจแด่พระสงฆ์ ผู้ดำรงสืบทอดพระพุทธศาสนา และเป็นการสมทบทุน เพื่อซ่อมแซมบูรณะ โบสถ์ และศาลาการเปรียญ วัดน้อยสุวรรณาราม(วัดคลองเก้า)ที่ชำรุดทรุดโทรม สำหรับยอดกฐินสามัคคี ในปีนี้ได้ยอดเงินรวมทั้งหมด 1,341,570.00 บาท(หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 + 5 =