ความเคลื่อนไหว
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559


0 1 2 3 4 5 6 7 8 Picture 045

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.59 นายอำนวย บุญริ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ทับคล้าย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ สมาชิกสภา อบต.แพรกษาใหม่ ข้าราชการ พนักงาน อบต.แพรกษาใหม่ ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพ่อค้าประชาชน และผู้สูงอายุชาวตำบลแพรกษาใหม่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ประเพณีสงกรานต์ หรือประเพณีทำบุญปีใหม่ของไทย สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล เป็นการเปลี่ยนแปลงศักราชใหม่ของไทย และรัฐบาลยังกำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกด้วย เพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ สิ่งที่นิยมกระทำมาก็คือ การสรงน้ำพระพุทธรูป การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่ เด็ก เยาวชนไทย ได้ตระหนักเห็นความสำคัญ และคุณค่าวัฒนธรรมของชาวไทย เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในครอบครัว และของชาวตำบลแพรกษาใหม่ เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสนองรับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอีกด้วย ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

9 + 1 =