ความเคลื่อนไหว
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรงจัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการซ้อมหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางโปรง ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรงจัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการซ้อมหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางโปรง ประจำปีงบประมาณ 2558


ซ้อมดับเพลิง_214 ซ้อมดับเพลิง_1973 ซ้อมดับไฟ+ที่เปาโล_187 ซ้อมดับไฟ+ที่เปาโล_615 ซ้อมดับไฟ+ที่เปาโล_1297 ซ้อมดับไฟ+ที่เปาโล_2337 ซ้อมดับไฟ+ที่เปาโล_3338 ซ้อมดับไฟ+ที่เปาโล_4303 ซ้อมดับไฟ+ที่เปาโล_5532 ซ้อมดับไฟ+ที่เปาโล_7945 ซ้อมดับไฟ+ที่เปาโล_8361

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.59 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง และนายก้องเกียรติ กำศิริพิมาน ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ร่วมกับงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตำบลบางโปรง ได้จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบางโปรง ให้มีความพร้อมใน การเตรียมตัว รับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย อุบัติภัย การก่อวินาศกรรม ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจ เกิดขึ้นจากสาธารณภัยต่างๆ จึงได้กำหนดแผนป้องกันภัย ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ให้กับครู เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง และเด็กนักเรียน โดยได้จำลองเหตุการณ์ เกิดกลุ่มควันและแสงเพลิง ขึ้นจากห้องเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าพี่เลี้ยง ที่เห็นเหตุการณ์ได้ส่งสัญญาณด้วยการเป่านกหวีดเรียก พร้อมตะโกนแจ้งว่า “ไฟไหม้” ให้ครู และเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง ของแต่ละห้อง นำเด็กนักเรียน ออกจากห้องเรียน มารวมกันที่จุดรวมพล เพื่อคัดกรอง ก่อนที่จะแจ้งไปยังงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตำบลบางโปรง และรถกู้ชีพ อบต.บางโปรง มายังที่เกิดเหตุและช่วยเหลือเด็กเล็กที่ติดค้างอยู่ในห้องเรียน ขึ้นรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างโดยเร็ว และปลอดภัย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

8 + 1 =