ความเคลื่อนไหว
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ทำพิธีเปิดอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ทำพิธีเปิดอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำบลแพรกษาใหม่ แทนอาคารหลังเก่าที่เริ่มคับแคบ

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.60 ที่อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาและสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายอำนวย บุญริ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลแพรกษาใหม่ แทนอาคารหลังเก่าที่เริ่มคับแคบ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ทับคล้าย รองนายก อบต.แพรกษาใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายชนะ หงวนงามศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เขต 12 ,กำนันปิ๊ป ธนสันต์ วัสสันต์ กำนันตำบลแพรกษาใหม่ ,นายณัฐพล บุญริ้ว เลขานุการนายก อบต.แพรกษาใหม่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ,สมาชิกสภา อบต. ,ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล,คณะครู จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แพรกษาใหม่ ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ อบต.แพรกษาใหม่ ร่วมทั้ง พันจ่าเอก พิรภพ แสงเพชร ผู้อำนวยการศูนย์กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,จ่าเอกสุทัศ ทับวันนา หัวหน้าฝ่ายกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ เดิมตั้งอยู่ในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ และอาคารเริ่มคับแคบประกอบกับ อบต.แพรกษาใหม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกระจายอำนาจ จากหน่วยงานต่างๆ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างเติมที่ จึงได้เสนอของบประมาณในการจัดสร้างอาคารหลังใหม่ในปีงบประมาณ 2558 โดยจัดซื้อที่ดิน บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลแพรกษาใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้าง อาคารหลังดังกล่าว โดยแบ่งสัดส่วนเป็นห้องปฏิบัติการงานดับเพลิง ,อปพร.,ห้องวิทยุ กู้ชีพกู้ภัย ,ห้องประชุม ,จุดพักสายตรวจสถานีภูธรบางปู ,ที่ติดต่อประสานงานฝ่ายปกครอง สมาชิกสภาจังหวัดฯ เขต 12 ,จุดให้บริการประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น
โดยบรรยากาศภายในอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลแพรกษาใหม่ ได้มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดโพธิ์หนองยาว นำโดย พระครูนิมิตบุญญโพธิ (หลวงพ่อส่ง ธนวณโณ) แห่งวัดโพธิ์หนองยาว ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มาประกอบพิธีทางศาสนา สวดเจริญพระพุทธมนต์ คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ อบต.แพรกษาใหม่ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ปะพรมน้ำมนต์ โดยพระครูนิมิตบุญญโพธิ (หลวงพ่อส่ง ธนวณโณ) ยังได้มอบวัตถุมงคล ให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 5 = 2