ความเคลื่อนไหว
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จัดทำโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ซอยแพรกษา 8

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จัดทำโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ซอยแพรกษา 8


หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา พร้อมปรับภูมิทัศน์ขุดลอกคูคลอง ริม(ถนนเลียบคลองแพรกษาจอมทอง) คาดว่าสัปดาห์หน้าพร้อมส่งมอบ

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.61 ที่บริเวณถนน คสล.ซอยแพรกษา 8 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา นำโดย นายอิม แพหมอ นายกอบต.แพรกษาใหม่ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ซอยแพรกษา 8 (ถนนเลียบคลองแพรกษาจอมทอง) โดยก่อสร้างเป็นถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 5.60 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร ไหล่ทางปูด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา พร้อมป้ายโครงการ ผู้รับจ้าง บริษัท วงศกรก่อสร้างและทรานสปอร์ต จำกัด วันเริมสัญญา ตั้งแต่ วันที่ 6 กันยายน 2560 งันสิ้นสุดสัญญา 4 ธันวาคม 2560 รวมเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยวงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 2,490,000 บาท ซึ่งขนาดนี้เลยกำหนดมาแล้ว จากการสอบถามผู้ควบคุมงาน แจ้งว่าสัปดาห์หน้าพร้อมส่งมอบ
สำหรับถนน ซอยแพรกษา 8 เป็นถนนเส้นทางลัด ตัดระหว่างถนนแพรกษา ไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งช่วงจุดที่ได้ทำการก่อสร้างขยายถนน จะเป็นทางแคบสลับกับทางโค้ง ในช่วงเวลาเร่งด่วน เป็นช่วงที่ประชาชนอยู่ระหว่างเร่งรีบออกไปทำงาน บวกกับนักเรียนต้องไปโรงเรียน จึงทำให้บริเวณดังกล่าว เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และชาวบ้านในชุมชนที่สัญจรผ่านไปมา องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ จัดทำโครงการก่อสร้างขยายถนนบริเวณดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนน โดยให้ประชาชนและคนในชุมชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากการก่อสร้างขยายถนน ซอยแพรกษา 8 แล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา ยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกคูคลอง บริเวณริม(ถนนเลียบคลองแพรกษาจอมทอง) ให้ดูสะอาดตา รวมถึงติดตั้งไฟส่องสว่าง อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 1 = 1