ความเคลื่อนไหว
อบต.บางโปรง จัดโครงการผู้สูงอายุคือสายใยในครอบครัว

อบต.บางโปรง จัดโครงการผู้สูงอายุคือสายใยในครอบครัว


เมื่อวันที่ 25 ก.ค.60 ที่ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง จัดโครงการผู้สูงอายุคือสายใยในครอบครัว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งร่างกาย จิตใจสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม โดยมีนายพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ และมีนายปรีชา นิ่มเนียม ,นายสมคิด พุ่มแย้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง พร้อมด้วยนายทองเปลว นาคเงิน เลขานุการฯ ,นางธันยพัต แก้มนุ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ,นางสาวฐิดารัตน์ ปิยะอารีธรรม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง โดยมีนางละออ ประเทืองจิตร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้สูงอายุ และสมาชิกครอบครัวสัมพันธ์ตำบลบางโปรง ที่เข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพียง
นายพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ได้กล่าว ถึงกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุคือสายใยในครอบครัว หรือกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกิจกรรมครอบครัว ที่ทาง อบต.บางโปรง ได้จัดขึ้นมา เพื่อให้ผู้สูงอายุ มาร่วมกิจกรรม และเป็นการพบปะพูดคุยกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้มีชีวิตชีวา ในการดำรงชิวิตอยู่ในปัจจุบัน เพราะว่าปัจจุบันนี้ สังคมของเราเป็นสังคมที่ทำงานกันมากขึ้น ลูกหลานส่วนใหญ่มักจะไม่ได้อยู่กับผู้สูงอายุ เราจึงจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาร่วมกิจกรรมกันทาง อบต. ในส่วนของครอบครัวสัมพันธ์ นั้น เรามีโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ที่ทาง อบต.บางโปรง ได้จัดขึ้น เมื่อเดือนเมษายน และวันนี้ก็มาติดตามผลว่า กิจกรรมที่จัดไปแล้วเราสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหน โดยพาสมาชิกครอบครัวสัมพันธ์ที่ไปร่วมงาน มาสอบถาม ซึ่งจากที่ได้สอบถามมา 4-5 ครอบครัว ก็มีความรู้สึกที่ดี พ่อแม่ลูก เข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมาย และเป็นโครงการที่สามารถทำแล้วประสบความสำเร็จ ต่อไปในอนาคตคงต้องมีกิจกรรมดีๆให้กับชุมชนตำบลบางโปรง

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

84 − = 83