ความเคลื่อนไหว
อบต.แพรกษาใหม่ มอบประกาศนียบัตร ให้แก่บัณฑิตน้อย ประจำปี 2559

อบต.แพรกษาใหม่ มอบประกาศนียบัตร ให้แก่บัณฑิตน้อย ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.60 ที่ห้องประชุมศรีสุนันท์ 1องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายอำนวย บุญริ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท พร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้แก่บัณฑิตน้อย ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ ประจำปี 2559 โดยมี นานบุญธรรม อินทรแย้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.แพรกษาใหม่ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะครู ผู้ปกครอง ของบัณฑิตน้อย เข้าร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก
สำหรับการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่บัณฑิตน้อยขึ้นมานั้น เพื่อเป็นสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก สร้างความภาคภูมิใจที่เกิดจากความสามารถของตนเอง ซึ่งการเรียนที่ผ่านมานั้น เด็กๆ ได้มีการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อีกด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประธานในพิธี ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้ปกครองดีเด่น และรางวัลการประกวดคัดรายมือ ระดับชั้นอนุบาล 3 ตลอดจนมีการแสดงของนักเรียน ชั้นอนุบาล 1, 2 และอนุบาล 3 ในครั้งนี้ด้วย โดยบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความอบอุ่น ของคณะครู และผู้ปกครองที่มาร่วมงานต่างมีสีหน้าที่ปราบปลื้มในความสำเร็จของเด็กๆ มีการถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกและนำของขวัญมามอบให้กับบัณฑิตน้อย อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 56 = 64